Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico
Je bevindt je in: Onderwijs

Integrale aanpak lokaal preventieakkoord Westerwolde

In een crisistijd komt iedereen onder druk te staan. We zien de voorbeelden voor onze neus gebeuren. De zorg die overloopt. Zorgverleners die op hun tandvlees lopen. Fysiek onderwijs dat stil ligt en daarmee ook de jeugd. Hoe houd je in deze tijd alles is beweging?

De leefstijl van inwoners wordt op de proef gesteld. Waar mensen het al moeilijk vonden om zichzelf een gezonde leefstijl aan te meten, maken de huidige maatregelen het tot een nog grotere uitdaging. Echter het inzetten van sport als middel, klinkt cliché, is juist nu nodig! Sport en bewegen kan het antwoord zijn op vele uitdagingen van een gezonde geest in een gezond lichaam. Sport en bewegen zorgt voor mentale verlichting, fysieke vooruitgang, maar vooral ook voor sociale cohesie in de samenleving.

Verbinding preventieakkoord met sportakkoord
Gemeente Westerwolde is zich hier al jaren bewust van. De gemeente wil nog meer verbinding tussen diverse beleidsterreinen, zoals onderwijs, gezondheid, welzijn, sociaal domein, ruimtelijke ordening en sport. Via het lokale preventieakkoord (*) kan de verbinding nog meer impact creëren op het nu al aanwezige sport- en gezondheidsbeleid. Het afgelopen jaar heeft de sportformateur van Huis voor de Sport Groningen het sportakkoord geschreven voor de gemeente Westerwolde. Dit akkoord wordt nu door dezelfde formateur verbonden met het te ontwikkelen preventieakkoord. Voor vele maatschappelijke organisaties die betrokken waren bij het lokaal sportakkoord, zijn er op deze manier korte lijnen voor input voor het preventieakkoord.

Breed draagvlak
Maatschappelijke organisaties, zoals VNN, GGD en het onderwijs, maar ook de gezondheidszorg (huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en welzijn) leveren wensen en behoeften aan en zullen op deze manier bijdragen aan de totstandkoming van het preventieakkoord. Denk hierbij aan gezondheidsbeleid, onderwijsbeleid, participatie aan de samenleving (sociaal- en werk gerelateerd), sociaal domein en visie over de omgevingsinvloed. De gemeente Westerwolde faciliteert het werkveld van zorg en welzijn, waarmee de verbinding wordt gemaakt tussen de preventieve- en curatieve zorg.

Gecombineerde Leefstijl Interventies
Zo is er in de gemeente een leefstijlcoördinator bezig om GLI-teams (Gecombineerde Leefstijl Interventies, red.) op te zetten bij alle huisartsen in de dorpen van de gemeente. Het GLI-team bestaat uit een huisartsenpraktijk, fysiotherapeut, welzijnsmedewerker, diëtiste en een leefstijlcoach om de juiste verbinding te maken. Op deze manier vergroten zij de aandacht voor een gezonde actieve leefstijl. Uiteindelijk zal dit voor de zorg een kostenbesparing moeten opleveren voor alle partijen die in contact staat met de inwoners.

Het preventieakkoord in gemeente Westerwolde wordt een collectief beleidsplan waar verbindingen aangegaan worden op alle gezondheidsthema’s om een actieve gezonde leefstijl gezamenlijk aan te pakken en voor iedereen bereikbaar te maken.

(*) Met een lokaal preventieakkoord kunnen gemeenten de gezondheid van inwoners verbeteren. Dit door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken. De Rijksoverheid heeft hiervoor al een Nationaal Preventieakkoord afgesloten.