Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico
Je bevindt je in: Bedrijven

Sportverenigingen werken samen in Usquert

Het dorp Usquert in gemeente Het Hogeland heeft te maken met een afname van de bevolking. Dit heeft ook gevolgen voor de plaatselijke voetbal-, tennis-, ijs- en omnivereniging. Ledenaantallen en vrijwilligers nemen af met het gevaar dat er een beperkt sportaanbod ontstaat, dat niet langer aansluit bij wensen en behoeftes van inwoners. Consequenties is dat inwoners minder gaan bewegen, wat weer gevolgen heeft voor de gezondheid en de leefbaarheid die onder druk komen te staan. Reden voor actie!

Procesbegeleiding met Rabo Clubondersteuning en Sterk Vrijwilligerswerk


Vereniging Dorpsbelangen Usquert
In 2018 is vanuit Vereniging Dorpsbelangen Usquert het initiatief ontstaan om meer samenwerking op te zetten tussen de plaatselijke sportverenigingen. Doel: de leefbaarheid in Usquert op peil houden en daar waar mogelijk versterken door het stimuleren van activiteiten. Hierdoor blijft het dorp voor de ca. 1400 inwoners aantrekkelijk en plezierig om te wonen. Daarnaast behartigt de vereniging de belangen van de dorpsbewoners en is daarmee een belangrijke informerende en stimulerende schakel tussen inwoners en verenigingen. Dorpsbelangen weet wat in het dorp speelt en waar behoefte aan is.

Procesbegeleiding
Dorpsbelangen Usquert heeft samen met de verenigingsadviseur van Huis voor de Sport Groningen een aanvraag geschreven voor procesbegeleiding vanuit de Rabobank (Rabo Clubondersteuning) met honorering als gevolg. Tevens is er gebruik gemaakt van het project Sterk Vrijwilligerswerk om samenwerking op te zetten tussen vrijwilligersorganisaties. Doel bij beide aanvragen was het versterken van de sportverenigingen door meer samen te gaan werken, de leden meer bij de verenigingen te betrekken en meer vrijwilligers te genereren en zo gezamenlijk een stip op de horizon te bepalen. Dit zou op termijn kunnen uitmonden in één vereniging. Gedurende het totale proces wordt gekeken waar sportverenigingen behoefte aan hebben op het gebied van ondersteuning. Leren van elkaar, ervaringen delen is heel belangrijk. Op het gebied van bestuurskracht wordt ook gekeken wat het meest efficiënt is.

“Om het bestaansrecht van sportverenigingen in Usquert en andere dorpen in het Hogeland te waarborgen, is lokale samenwerking van essentieel belang”

Jacob Weessies, voorzitter IJsclub Usquert

Stand van zaken
Voor de corona periode in 2020 hebben er verschillende overleggen plaatsgevonden tussen de sportverenigingen en Vereniging Dorpsbelangen. Het heeft veel tijd gekost om iedereen aan te laten haken en aangehaakt te houden. Ook de plaatselijke school en de vakleerkracht worden inmiddels betrokken. De sportverenigingen realiseren zich dat het zeer wenselijk is om samen op te trekken. Er is afgesproken dat de samenwerking zich richt op twee zaken namelijk sportstimulering (prioriteit) en versterking van de interne organisatie van de sportverenigingen.

Voortgang
De besturen van de sportverenigingen en Dorpsbelang Usquert hebben afgesproken om een werkgroep sport op te zetten die onderdeel uitmaakt van Dorpsbelangen. Het grote voordeel is dat Vereniging Dorpsbelangen Usquert een formele partij is die bijvoorbeeld subsidies en vergunningen kan aanvragen voor de sportverengingen. Daarnaast wordt op deze wijze de samenwerking voor langere tijd gewaarborgd.

Sportcarroussel
Vanuit de werkgroep wordt op dit moment gewerkt aan de opzet van een sportcarroussel: sportverenigingen gaan clinics verzorgen tijdens de gymles op de plaatselijke basisschool. De vakleerkracht borduurt hier vervolgens op voort in de navolgende lessen. Tenslotte volgt er een afsluitende activiteit op de vereniging. Het doel is om dit in april 2021 van start te laten gaan. Daarnaast is het de bedoeling om een soortgelijk programma met vernieuwend sportaanbod op te zetten voor alle doelgroepen/inwoners van Usquert. Dit komt o.a. tot uiting tijdens de Nationale Sportweek in 2021.